Kyo-komono Kinugasa

Company Profile

Shop Name Kyo-komono Kinugasa
Operating Company Kinugasa Co., Ltd.
Address 5 Goryo no shita cho, Ryoan-ji, Ukyo-ku, Kyoto shi 6168001 Kyoto Japan
Representative Satoshi Ohtsuki
Email
Start of business April 1968
Founding December 2013
Stated Capital 3,000,000JPN